Ukázka táflování s  barevnými pruhy (Německo)

Ukázka táflování s barevnými pruhy (Německo)

Zdobení klenebních žeber i konzol (Polsko)

Zdobení klenebních žeber i konzol (Polsko)

Výzdoba kleneb květinovými motivy (Polsko)

Výzdoba kleneb květinovými motivy (Polsko)

Ukázka zdobení kleneb a svorníků křížové chodby (Polsko)

Ukázka zdobení kleneb a svorníků křížové chodby (Polsko)

Zachovalé zbytky malby na vstupním portálu (Polsko)

Zachovalé zbytky malby na vstupním portálu (Polsko)

Patrné zbytky malby na vstupním portálu (Čechy)

Patrné zbytky malby na vstupním portálu (Čechy)

Glazovaná dlažba skládaná do ornamentů (Polsko)

Glazovaná dlažba skládaná do ornamentů (Polsko)

Nástěnná skříňka, barevná podmalba pod řezbami, okrasná malba na bocích (Německo)

Nástěnná skříňka, barevná podmalba pod řezbami, okrasná malba na bocích (Německo)

Okrasné kování dveří ve tvaru růžového keře, patrné zbytky malby na květech i listoví

Okrasné kování dveří ve tvaru růžového keře, patrné zbytky malby na květech i listoví

Detail barevné podmalby pod řezbou, viditelná okrasná červená linka a přičernění ploché řezby (Německo)

Detail barevné podmalby pod řezbou, viditelná okrasná červená linka a přičernění ploché řezby (Německo)

Detail barevné podmalby pod řezbou, viditelná okrasná červená linka a přičernění ploché řezby (Německo)

Detail barevné podmalby pod řezbou, viditelná okrasná červená linka a přičernění ploché řezby (Německo)

Viditelné zbytky barevné polychromie na románském křesílku světce. Barevnost je shodná s iluminací

Viditelné zbytky barevné polychromie na románském křesílku světce. Barevnost je shodná s iluminací

Vyobrazení románského křesla. Barevnost shodná s plastikou světce. (Františkánská bible)

Vyobrazení románského křesla. Barevnost shodná s plastikou světce. (Františkánská bible)

Barevnost v gotice

Člověk je tvor, který se od nepaměti snažil obklopovat krásnými a neobyčejnými věcmi a zkrášloval své obydlí i svůj oděv. Již v pravěku vznikaly malby na stěnách, podle četných nálezů je zřejmá pestrobarevnost v Egyptě, Řecku i Římě. Barevně byly upravovány nejen interiéry, nábytek, oblečení ale i sochy a architektonické prvky v interiéru i exteriéru. Vliv na kulturu měl vždy i styk s okolními či vzdálenými zeměmi.

Vždy ale záleželo na politické situaci v zemi, rozvinutosti ekonomiky, poloze, majetnosti a postavení obyvatel. Křížila se zde potřeba šlechty ukázat veřejně majetnost a proti tomu snaha o napodobení z řad nižších vrstev. Barevnost a členitost se hojně objevuje už v románském období a odtud přešla i do období gotiky. Podle iluminací je zřejmé např. barvení nábytku, jeho zdobení a tato barevnost se shoduje i s nálezy např. plastik světců, kteří sedí na stejně barevně upravených křeslech. Je zde tedy určitá přesnost jak v typologii nábytku, tak v jeho barevném upravení. Tuto skutečnost lze přenést i do období gotiky, kde je větší výběr iluminací, maleb, nástěnného malířství, řezbářství tak i zachovaných kusů nábytku, plastik a architektury. Podle těchto pramenů si lze udělat obrázek o rozmanitosti a pestrosti gotických interiérů, jejich zdobení i o barevnosti nábytku a oblečení.

Při důkladnějším studiu těchto pramenů nás zaujme i barevné zdobení vstupních portálů kostelů či plastik, o kterých se donedávna myslelo, že byly pouze holým šedým zdobným prvkem. Nástěnné malířství se z původních prostor klášterů a kostelů rozšířilo do interiérů šlechty a měšťanstva a nabylo velkoformátového zdobení. V církevních interiérech se v nástěnném malířství objevují převážně motivy světců, jejich život a biblické výjevy. V prostředí šlechty pak vyobrazení znázorňující historii a slávu předků- rodu, erby a stejně jako u měšťanů zvířecí i květinové motivy.

Touha střední vrstvy v napodobení přepychu a zdobnosti šlechtických interiérů vedla k masivnímu rozmachu gotické šablonové malby. Ta byla nanášena jak přímo na omítku, tak na dřevěné stropy, obklady stěn – táflování, ale i na nábytek. Někdy pouze jako drobná ozdoba, jindy v celých pruzích nebo plochách. Na podklad barevně jednotný, nebo na povrch barvený v pásech. Byla to levnější náhrada za pracné a drahé řezbářské práce a ruční nástěnnou malbu. Toto zdobení se pro svou rychlost, dostupnost a menší náklady velice rozvinulo a stalo se velmi oblíbené. Jeho pozůstatky jsou k vidění po celé Evropě v nástěnném malířství, na oltářích, obrazech, iluminacích, stropech, nábytku aj. Všechny zmíněné prameny i dochované artefakty jsou nám dokladem o pestrobarevnosti a barevné rozmanitosti gotiky. O její okázalosti tvarů, barev i provedení.