Iluminace na které je vidět lavice s podélnými okrasnými luby.

Iluminace na které je vidět lavice s podélnými okrasnými luby.

Iluminace na které je zachycen pult na psaní.

Iluminace na které je zachycen pult na psaní.

Kde najdeme gotický nábytek?

Tyto cenné kusy historie můžeme objevit v muzeích, soukromých sbírkách, kostelech i hradech po celé Evropě. Lze je spatřit na tapisériích, obrazech, nástěnných malbách i ve starém písemnictví středověku – v iluminacích. Při podrobném studiu iluminací lze najít různé druhy nábytku. Někdy je vidět jen částečně, celý zakrytý textilií nebo v celé své kráse. Otázkou je, jak hodně věrohodný je tento pramen. Knihy psali mnichové, jež do služeb církve vstoupili jako dospělí a otřelí životem, nebo tam naopak žili od dětství a neměli srovnání s širším okolím. Plno věcí kreslili zpaměti, z vyprávění, některé překreslili s chybami nebo naopak obkreslili to, co měli po ruce a motiv opakovali.

I přesto všechno si z iluminací můžeme udělat rámcovou představu o gotickém nábytku.

To samé platí i o tapisériích a nástěnném malířství.

Při studiu některých obrazů lze vypozorovat velmi propracované detaily malby, jež napovídají, že malíř maloval podle přesnějších předloh a nábytek je tedy zachycen více realisticky nežli na zmíněných iluminacích.

Nejpřesnější informace však získáme studiem zachovalých kusů nábytků. I když to, že se daný kus zachoval, neznamená, že mohl být silně rozšířen. Mohl se zachovat jediný exemplář, který v té době někdo vyrobil a nesetkal se příliš s pochopením.

U některého nábytku můžeme naopak sledovat podobné motivy, styl i velikost svědčící o podobné provenienci nebo,,sériovější,, výrobě.

Přesto na zachovalém nábytku můžeme studovat styl, materiál, použité konstrukce, opracování materiálu, povrchovou úpravu, barevnost, zdobení řezbou, šablonou, kůží, cínem nebo malbou. A v neposlední řadě kování. To jsou velice cenné informace, které nám jsou vodítkem o prováděné práci, nástrojích a lidské činnosti, která dokázala vyrobit překrásný nábytek před tolika staletími. Nábytek, který je krásný i dnes...